המשרד להגנת הסביבה מפרסם טיוטת תנאים נוספים להיתר רעלים - מערכות לגילוי גזים, ומדריך לתכנון התקנה ותחזוקה של מערכות לגילוי גזים

המשרד להגנת הסביבה מפרסם היום (25.3.2021) להערות הציבור את טיוטת תנאים נוספים להיתר רעלים - מערכות לגילוי גזים, וטיוטת מדריך לתכנון התקנה ותחזוקה של מערכות לגילוי גזים להערות עד ליום 29.4.2021

בתנאים הכלליים של היתרי הרעלים קיימות דרישות להתקנת גלאים לאיתור מוקדם של דליפות כבר שנים רבות. יחד עם זאת, עלה הצורך לעדכן את הדרישה כך שהגלאים יעמדו בסטנדרטים המקובלים בעולם, לצורך אמינותם.

לצורך העדכון האמור, המשרד להגנת הסביבה פרסם תנאים נוספים בהיתר רעלים של מפעלים הכוללים מדריך לתכנון, התקנה ותחזוקה של מערכות לגילוי גזים, במסגרתם נדרש העוסק להתקין, להפעיל ולתחזק מערכות לגילוי גזים, הכוללות גלאים תפעוליים (בתוך המפעל) וגלאי ניטור (גלאי גדר) אותם יש לחבר למערכות המשרד.

  • לקישור לטיוטה המלאה- לחצו כאן
  • לקישור לקובץ הערכת השפעת רגולציה- לחצו כאן
  • לקישור למדריך לתכנון התקנה ותחזוקה של מערכות לגילוי גזים- לחצו כאן

ניתן להגיש הערות באתר החקיקה הממשלתי עד ליום 29.4.2021 בקישור הבא

 

למידע נוסף בתחום זה