משרד התקשורת פרסם שימוע בדבר סגירת רשתות רט"ן (רדיו טלפון נייד) הפועלות בטכנולוגיות ישנות- דור 2 ודור 3

עם קצב התפתחות הטכנולוגיה ברשתות הסלולר, החליט משרד התקשורת לבחון מתווה לסגירת טכנולוגיות ישנות ברשתות הסלולר (רשתות דור 2 ודור 3) בהליך מדורג שיימשך 5 שנים עד ל -31.12.2025.  

שימו לב, השימוע כולל מגבלות על יבוא ציוד קצה רט"ן (כגון מכשירי טלפון סלולרי) התומכים בטכנולוגיות ישנות בלבד לקראת קיץ 2021.

המתווה פתוח להערות הציבור, כאשר את ההתייחסות יש להעביר לאגף הנדסת תקשורת, לגברת אתי שמואלי, באמצעות דואר אלקטרוני etis@moc.gov.il וזאת עד ל- 30.12.2020

רקע מתוך אתר משרד התקשורת:

  1. טכנולוגיות הסלולר שפועלות כיום בישראל הן "דור 2" (טכנולוגיית GSM), "דור 3" (טכנולוגיית UMTS) ו"דור 4" (טכנולוגית LTE),  כאשר לאחרונה הסתיים הליך מכרז "דור 5". כיום פועלות שתי רשתות סלולר המספקות שירותים בדור 2, 3 ו- 4, ורשת אחת שמספקת שירותים בדור 3 ו-4. 
  2. במדינת ישראל, מצבת התדרים לצורך אספקת שירותי סלולר, הינה מצומצמת ביחס לקיים בעולם. סגירת הטכנולוגיות הישנות ברשתות תאפשר לייעל את ניצול משאב הספקטרום לטובת אספקת שירותים בטכנולוגיות המתקדמות. בנוסף, סגירת הטכנולוגיות הישנות תסייע למפעילים להתמודד עם המורכבות התפעולית ההולכת וגדלה עם הכניסה לרשת של טכנולוגיות חדשות לצד הצורך בשימור הטכנולוגיות הקיימות כמו גם ריבוי מרכיבי הרשת המופעלים בכל אחת מהטכנולוגיות.
  3. מסקירה שערך המשרד מתברר כי הרחבת הפריסה בדור 4 והפריסה בדור 5 באזורים מסויימים בעולם הסיטה את המיקוד של מפעילים רבים בעולם מהטכנולוגיות הישנות וזאת על מנת לפנות משאבים לטכנולוגיות אלו. הצפי הוא שבשנת 2025 יפעלו רק רשתות בטכנולוגיות מתקדמות אצל כל המפעילים בצפון אמריקה, וכן אצל רוב המפעילים באירופה.

שלבי המתווה המוצע בשימוע:
שלב א' – איסור ייבוא מסחרי של מכשירים סלולריים התומכים בטכנולוגיות ישנות בלבד.
שלב ב'–הפסקת חיבורם לרשת (אקטיבציה) של מכשירים סלולריים התומכים בטכנולוגיות ישנות בלבד.
שלב ג' – סגירת רשתות דור 2 ודור 3.

במסמך השימוע (עמ' 17-19) מפורטים המועדים אשר משרד התקשורת שוקל ליישם בהם כל שלב.

 

  • למסמך השימוע המלא בדבר סגירת רשתות רט"ן (רדיו טלפון נייד) הפועלות בטכנולוגיות ישנות- לחצו כאן
  • למסמך טיוטה - תיקון רישיון כללי אחוד למתן שירותי בזק- לחצו כאן
  • למסמך טיוטה - תיקון רישיון כללי אחוד למתן שירותי רט"ן (רדיו טלפון נייד)- לחצו כאן
  • להודעה בדבר טכנולוגיות ותדרים לפי צו התקשורת- לחצו כאן

 

קישור להודעת דוברות משרד התקשורת בעניין שימוע זה- לחצו כאן

קישור למסמכי השימוע באתר משרד התקשורת- לחצו כאן

למידע נוסף בתחום זה