עדכון ביחס לתקנות החומרים המסוכנים- יישום פרוטוקול מונטריאול בעניין חומרים הפוגעים בשכבת האוזון

ביום 24.11.2020 פורסמו ברשומות תקנות החומרים המסוכנים (יישום פרוטוקול מונטריאול בעניין חומרים הפוגעים בשכבת האוזון) (תיקון), התשפ"א- 2020.

 

לצורך אשרור הצטרפותה של מדינת ישראל לתיקון קיגאלי (אוקטובר 2016) לפרוטוקול מונטריאול בעניין חומרים הפוגעים בשכבת האוזון, הותקנו תקנות החומרים המסוכנים (יישום פרוטוקול מונטריאול בעניין החומרים הפוגעים בשכבת האוזון), התשס"ד–2004, והורחבו ההוראות בדבר הגבלות הייצור, הצריכה, הייבוא והייצוא של חומרים מפוקחים, החלה היום לגבי חומרים הפוגעים בשכבת האוזון, גם לעניין חומרים בעלי השפעה ניכרת על ההתחממות הגלובלית, בהתאם למכסות השימוש ורשימת החומרים שנקבעו בתיקון קיגאלי.

תשומת לבכם לרשימות הגזים שהתקנות הללו מצמצמות את השימוש בהם החל מ- 1.7.2022 ולדירוג שבו זה נעשה.

 

קישור לתיקון המלא, במסגרת קובץ התקנות 8932 - לחצו כאן

 

למידע נוסף בתחום זה