חברת נמל אשדוד תשיב כספים ללקוחות בהתאם להסדר פשרה

חברת נמל אשדוד פרסמה הודעה על תשלום ללקוחות בגין הסדר פשרה בתובענה ייצוגית.

על מנת להשיב את הכספים כראוי, חברת נמל אשדוד מזמינה את לקוחותיה לפנות לאתר האינטרנט של החברה לבדיקת זכאות.

למידע נוסף בתחום זה