סטטוס עדכני לגבי מדיניות קררים לא סביבתיים

סטטוס עדכני לגבי מדיניות קררים לא סביבתיים (הפוגעים באוזון ו/או משפיעים על ההתחממות הגלובלית)

זאב ברל, סגן מנהל מינהל תעשיות במשרד הכלכלה שלח אלינו מסמך המפרט סטטוס מחויבות ותחזיות מדיניות קררים לא סביבתיים (הפוגעים באוזון ו או משפיעים על ההתחממות הגלובלית).

הסקירה כוללת התייחסות לנושאים הבאים:

  • החל מינואר 2020 הסתיימה חלוקת המכסות ליבוא חומרים ממשפחת ה HCFC (דוגמת R22)
  • העולם מיישם הפחתות לחומרים ממשפחת ה HFC (דוגמת R134, R507, R404, R410)

קישור לסקירה

למידע נוסף בתחום זה