הודעה מטעם המכס לקראת פרישת בריטניה מהאיחוד האירופי

דוד חורי, מנהל תחום יצוא / כללי מקור במכס מודיע כי:

בהתאם להודעת משרד הכלכלה ולקראת הודעה של בריטניה על פרישה מהאיחוד האירופי, בהתאם לסיכומים בין הצדדים ובכדי למנוע אי בהירות בתקופה הקרובה, נקבע כדלקמן- 

1. במידה והפרלמנט הבריטי יאשר את הסכם הפרישה של בריטניה מהאיחוד האירופי, צפויה תקופת מעבר עד לסוף שנת 2020. במהלך תקופת המעבר ימשיך לחול הסכם האסוציאציה בין ישראל לאיחוד האירופי, לרבות החוקים הדינים והוראות הנוהל גם על בריטניה.

2. לכשתסתיים תקופת המעבר, כפי שנראה כרגע בסוף שנת 2020 ובריטניה תפרוש סופית מהאיחוד האירופי, יכנס לתוקפו ההסכם הסחר החופשי בין ישראל לבריטניה.

3. אנו עוקבים אחר השינויים והאמור לעיל יחול כל עוד לא פורסמה הנחיה אחרת בנדון.

קישור להודעה 

למידע נוסף בתחום זה