פורסם להערות הציבור צו יבוא חופשי (תיקון מס' 2), התש"ף – 2019

משרד הכלכלה והתעשייה פרסם אתמול (23.12.19) להערות הציבור תיקון לצו יבוא חופשי - צו יבוא חופשי (תיקון מס' 2), התש"ף – 2019. תיקון זה מתקן את התוספת הראשונה והשנייה לצו יבוא חופשי.

 

קישור למסמך המלא

 

ניתן להעביר הערות לתיקון זה עד ליום 30.12.19 באחת הדרכים הבאות:
לידי הממונה על חוקיות היבוא, מר אנואר חילף, בכתובת דואר אלקטרוני: Anwar.Hilf@economy.gov.il
לידי המחלקה המשפטית, עבור גברת הדר אבינועם, בכתובת דואר אלקטרוני: Hadar.Avinoam@economy.gov.il

למידע נוסף בתחום זה