הנחיית אגף הרכב במשרד התחבורה בעניין בדיקה, פיקוח ושחרור משלוחי יבוא מוצרי תעבורה ע"י מעבדה מוסמכת לרכב

על פי מדיניות משרד התחבורה ליבוא מוצרי תעבורה חלק 7, הואצלה סמכות על המעבדות המוסמכות לרכב לבצע בדיקות תקופתיות בבתי מסחר, בחצר היבואן, בנמלים ובמעברי הגבול, לקבוע האם יבואני מוצרי התעבורה מקיימים את דרישות משרד התחבורה, לבצע בדיקה של מוצרי תעבורה מיובאים ולקבוע את מידת התאמתם לדרישות התקן כולל סימונם כנדרש מחוק הרישוי טרום היבוא.

רשימת המעבדות המוסמכות לרכב שהוסמכו ע"י משרד התחבורה:
1. מכון התקנים הישראלי – ענף הרכב.
2. מוסד הטכניון – המעבדה להנדסת רכב ומכונות.
3. מעבדת אריאל.
4. מעבדת מגל אפקה.

 

שימו לב כי יישום הנחיה זו עודכן לאחר הארכות לתאריך 1 בינואר 2020.

 

ניתן לעיין בהנחייתה המלאה של עינת סגל, מנהלת אגף בכיר רכב למכס בעניין בדיקה, פיקוח ושחרור משלוחי יבוא מוצרי תעבורה ע"י מעבדה מוסמכת לרכב- בקישור הבא

למידע נוסף בתחום זה