פורסם להערות הציבור תיקון ראשון לצו יבוא אישי - תשע"ט 2019

משרד הכלכלה והתעשייה פרסם היום להערות הציבור תיקון לצו יבוא אישי (תיקון), התשע"ט – 2019.

התיקון פורסם להערות הציבור עד ליום 11/07/2019.

 

מתוך דברי ההסבר לצו:

מדובר בתיקון ראשון לצו יבוא אישי - תשע"ט 2019. להלן הסבר לתיקון לפי מספר סעיף:
1. הארכת תקופת הכניסה לתוקף של המסרון שצריך לשלוח למייבא האישי לפי הצו. התיקון נועד לתת מענה לאילוצי לו"ז לצורך פיתוח מערכת למילוי ההוראה בסעיף זה.
2. בתוספת השנייה נכנסו מספר תיקונים כדלקמן:
1. החרגת מזון לחיות מחמד מהרגולציה – בהמשך להחלטת הממשלה 3423. תיקון זה מהווה הקלה לצרכנים שמייבאים מוצר זה.
2. תיקון טכני לסיווג הטובין.
3. תיקון בהתאם לבירור מול משרד התחבורה שהבהיר כי פרט המכס אינו קשור למוצרים שבתחום אחריותו.

קישור לצו

למידע נוסף בתחום זה