סקירה כלכלית על מערב סין

הקונסוליה הכללית של ישראל בצ'נגדו העבירה לידינו ידיעון כלכלי "מבט ממערב סין" ובו ידיעות כלכליות על האזור.
הידיעון כולל מידע על התפתחויות כלכליות אסטרטגיות, שיתופי פעולה טכנולוגיים, השקעות ועוד.
מצ"ב הידיעון.

קבצים מצורפים

למידע נוסף בתחום זה