מעוניינים להקים נציגות שיווקית בסין?

קרן הודו-סין של משרד הכלכלה יכולה לסייע. מצ"ב מידע נוסף מידיעון משרד הכלכלה אוגוסט 2013.

למידע נוסף בתחום זה