הכנס השנתי לשיתוף פעולה עיסקי עם טיוואן - 8.10.14

ב-8 באוקטובר 2014 יתקיים הכנס השנתי לשיתוף פעולה עיסקי עם טאיוואן.. הכנס הוא ביוזמת משרד הכלכלה הטאיוואני בשיתוף פעולה עם טייטרה, הגוף האחראי על יצוא ותערוכות בטאיוואן.
הכנס ייערך במקביל ל-4 תערוכות טכנולוגיות שונות:

תערוכת אלקטרוניקה
תערוכת פס רחב לתקשורת
תערוכת ענן ואינטרנט
תערוכת אנרגיה ירוקה

נציגות טיוואן בישראל ממנת כרטיסי טיסה לתערוכת האלקטרוניקה ולתערוכת אנרגיה ירוקה.

חברות אשר מחזור המכירות השנתי שלהם עלה על מליון דולר בכל אחת משלושת השנים האחרונות,
מוזמנות להגיש מועמדות למימון של טיסה לאחת מהתערוכות ובו בעת לבקר בכנס.


למידע נוסף בתחום זה