מדוע להשקיע בסלובקיה?

מצ"ב חומר שהתקבל מרשות ההשקעות והפיתוח של סלובקיה בנוגע לכדאיות השקעות זרות בסלובקיה.

למידע נוסף בתחום זה