גל מור | נספח כלכלי, בריסל | אירופה | חדשות ועדכונים | 14/06/2015

רכש ציבורי באמצעות האינטרנט בבלגיה

במשך העשור האחרון, ממשלת בלגיה השקיעה מאמצים רבים להקמת פלטפורמה דיגיטאלית חופשית, שתכלול בתוכה את כל הרשויות האזרחיות (השירותים הממשלתיים ברמה הפדראלית, האזורית והמקומית) וספקים פרטיים שונים שיירשמו, על מנת להשיג רמה מקסימאלית של שקיפות להודעות ומכרזים בתוך מבוך הרכש הציבורי הבלגי.

ההיקף הריאלי של מספר הצעות הרכש הציבורי ומידת חשיבותן הוא עצום. סכום ההשקעות במכרזים בסקטור הציבורי הבלגי עובר את ה-20 מיליארד דולר בשנה. המאמץ בבלגיה מושקע בפרסום כל הבקשות לעבודות, טובין או שירותים על גבי פלטפורמה אחת ויחידה, בכל התחומים הקשורים למוסדות ממשלתיים, לשירות הציבורי או למוסדות רפואיים מתמחים, בהתאם לחקיקה האירופית בנושא פרסום הודעות ציבוריות.

בחודש יולי האחרון, הממשלה הפדרלית השיקה את היחידה המרכזית החדשה המאחדת את כל יישומי ה e-procurement בבלגיה. היחידה שהוקמה, "Central User Management", כוללת בתוכה את כל שירותי ה e-procurement ומכילה חמש יחידות שונות, ששתיים מהן הינן בשלב זה בעלות עניין ליצואנים ישראלי.

לידיעה המלאה באתר משרד הכלכלה המינהל לסחר חוץ לחץ כאן
למידע נוסף בתחום זה