Incoterms תנאי משלוח בינלאומי – למה כדאי להשתמש ואיפה מוצאים?

כאמור במאמר קודם, לשכת המסחר הבינלאומית (ה- International Chamber of Commerce) מפרסמת סט של תנאי מסחר בינלאומי – International Commerce Terms, או בקיצור – Incoterms. כל אחד מתנאי המסחר מסדיר סיטואציה על ידי קביעת מקום המסירה, אחריות לפרוצדורות יבוא\יצוא, טיב ההובלה ואחריות לה וכן אחריות לביטוח הסחורה בעת ההובלה. מאמר זה יפנה למקור האינפורמציה הרשמי בנושא ה- Incoterms ויפרט למה כדאי, מאוד, לעשות בהם שימוש.


את פירוט ה- Incoterms ניתן למצוא בכתובת האינטרנט http://www.iccwbo.org/index_incoterms.asp. באותו אתר ניתן למצוא גם כן הסברים על ה-Incoterms בכלל ועל כל Incoterm בנפרד, וכן פלקט המתמצת אותם, שאותו ניתן להחזיק או לתלות במשרד הרלבנטי, לפי הנוחות. ניתן גם להזמין את ספר האינקוטרמז ב- 31 שפות (אני כשלעצמי הייתי מסתפק בחצי מזה...).

באופן כללי ה- Incoterms יכולים לחסוך כסף וזמן רב: 
א. מבססים שפה משותפת בינלאומית מוסכמת, במקום לנהל מו"מ בין עורכי דין על כל אחד מן האלמנטים של המשלוח הבינלאומי. כך ניתן להשיג חיסכון משמעותי בהוצאות על מו"מ בכלל ושכר טרחת עורכי דין בפרט. למה, בעצם, אני מספר לכם את זה?!
ב. בוחרים את ה- Incoterm שהוא קומבינציית ההוצאות הזולה ביותר לצדדים: למשל, שהצד המייצא ישלם עבור הסדרת המכס וההעמסה בנמל המוצא (שאותם הוא יכול לבצע ביעילות ובזול), בעוד שהצד הקונה ישלם את ההובלה והביטוח, אם, למשל, עקב קשריו עם משלח בינלאומי גדול, דווקא לו הם עולים פחות.
ג. אם העסק "עבד טוב" בעסקה אחת, אפשר על ידי ציון ה- Incoterm המוסכם, לקבוע את אותם כללים בדיוק גם בעסקאות הבאות ולחסוך עוד בזמן מו"מ ובשכר טרחת עורכי דין (וראו הערה בסוף סעיף א' לעיל).
ד. מכיוון שה- Incoterms ידועים ומוכרים, הסיכוי להיכנס לאי-הבנה, שעלול לעלות לשני הצדדים כסף (עיכוב משלוחים, נזקים לא מבוטחים, עלויות התדיינות ועוד), הוא הרבה יותר קטן. לנוכח היות ה- Incoterms מוכרים ומבוססים, אם טעה אחד הצדדים, קל יחסית להראות זאת ולהביא את המחלוקת לידי סיום, במקום שכל צד יתבצר בעמדותיו.
ה. אם כבר מתגלעת מחלוקת בין צדדים שהשתמשו ב- Incoterms, תקדימים מבוססים ייעלו את פתרונה המהיר (והזול), שכן החשיבה המצטברת בנושא זה, באה לידי ביטוי בעצם ניסוח ה- Incoterms ומשאירה פחות מקום לוירטואוזיות משפטית, שיש בה, צריך להודות, כדי לסבך התדיינויות משפטיות.
כלומר, ה- Incoterms קלים לשימוש וטומנים בחובם יתרונות רבים.

מאמרים נוספים בסדרה זו יפרטו את האלמנטים המוסדרים על ידי ה- Incoterms ואת קבוצות ה- Incoterms העיקריות וכן ייתנו "טיפים" לשימוש מושכל בהם. יצוין כי סדרת מאמרים זו אינה תחליף ללימוד והכרת הנושא וקבלת ייעוץ!!!

עו"ד ארז מודעי (MBA), בעל משרד המתמקד בעסקאות בינלאומיות, עסקאות בטכנולוגיה ותעשייה, ומיזמים עסקיים שונים. טל': 03-6114-999

למידע נוסף בתחום זה