אתיופיה: משרד האוצר אישר פטור ממס ביבוא למוצרים בתחומי החקלאות, ההשקיה והמשק

חדשות טובות ליצואני הטכנולוגיות והציוד החקלאי!

משרד האוצר של אתיופיה אישור לאחרונה פטור ממס ביבוא מכונות חקלאיות, טכנולוגיות השקיה וניקוז וטכנולוגיות וציוד בתחום האכלת בעלי החיים.

בעקבות שיתוף פעולה בין הסוכנות לשינוי חקלאי באתיופיה (ATA) ומשרד החקלאות במדינה, אושרה רפורמת פטור ממכס ביבוא למוצרים בתחום החקלאות, ההשקיה והמשק.

חקלאות היא מקור ההכנסה העיקרי של הכלכלה האתיופית, כ-12 מליון בעלי משקים חקלאיים קטנים אחראית על כ-95% מהייצור החקלאי ו-85% מהתעסוקה. למרות זאת, יכולות העיבוד החקלאי במדינה אינן מספקות ביחס לפוטנציאל.

כחלק מתוכנית הממשלה לקידום ענף החקלאות, Growth and Transformation plan, לשנים 2016-2020, ובהתבסס על מחקר עליו המליצה הסוכנות לשינוי חקלאי, הוחלט לקדם את נגישות החקלאים במדינה לטכנולוגיות חקלאיות שתבטיח את שיפור הביטחון התזונתי ברמת משק הבית וברמה הלאומית. התוכנית מתמקדת בשיפור הפרודקטיביות והיעילות של הפעילות החקלאית, הרחבת החקלאות המסחרית, הפחתת ההתדללות של המשאבים הטבעיים ובניית מנגנון שיגביר את הביטחון התזונתי. הסוכנות לקידום החקלאי, שהוקמה במסגרת התוכנית, מתמקדת כיום בקידום אימוץ טכנולוגיות חקלאיות ומכך פעלה לקידום הרפורמה לפטור ממכס ביבוא מכונות חקלאיות, טכנולוגיות השקיה וניקוז וציוד בתחום האכלת בעלי החיים.

חברי הלשכה מהתחומים המוזכרים מעלה, מוזמנים ליצור קשר עם האגף הבינלאומי, על מנת לקדם את פעילותם באתיופיה.

למידע נוסף בתחום זה