הודעה על מכרז מטעם נציבות הסחר האיטלקית בתל אביב: הליך בחירת משרד נסיעות

נציבות הסחר האיטלקית בתל אביב מקיימת מכרז לבחירת משרד נסיעות להזמנת והנפקת כרטיסי טיסה, תכנון וארגון נסיעות עסקים ושירותים נלווים לתקופה של 12 חודשים.

ניתן להגיש מועמדות למכרז עד ה-17 באוקטובר, 2018

 

לפרטים נוספים והגשת מועמדות: https://www.ice.it/en/markets/israel/  

 

למידע נוסף בתחום זה