הודעה על מכרז מטעם נציבות הסחר האיטלקית בתל אביב: הליך בחירת משרד נסיעות - 10/2018

נציבות הסחר האיטלקית בתל אביב מקיימת מכרז לבחירת משרד נסיעות להזמנת והנפקת כרטיסי טיסה, תכנון וארגון נסיעות עסקים ושירותים נלווים לתקופה של 12 חודשים.

ניתן להגיש מועמדות למכרז עד ה-17 באוקטובר, 2018

 

לפרטים נוספים והגשת מועמדות: https://www.ice.it/en/markets/israel/  

 

למידע נוסף בתחום זה