רש"פ: נוהל חדש מאפשר לאנשי עסקים ממגזר ערביי ישראל להיכנס לרצועת עזה למטרות מסחר

נוהל חדש (יוני 2018) של מפקדת תיאום וקישור עזה, מאפשר לאנשי עסקים מהמגזר הערבי-ישראלי לבקר ברצועת עזה למטרות מסחר.

בהתאם להוראות חוק יישום תכנית ההתנתקות, תשס"ה-5002 ,יציאתם ושהייתם של ישראלים בשטח רצועת עזה אינה מותרת, אלא לפי היתר. היתר זה ניתן במקרים חריגים בלבד. יציאת ישראלים לרצועת עזה מותנית באישור מפקדת תיאום וקישור (מת"ק) עזה ופיקוד דרום (פד"ם), וכן באישור הגורמים הרלוונטיים במשרד הפנים, כל רשות לפי סמכויותיה ותחומי אחריותה.

 

מטרת הנוהל החדש הינה להגדיר את סדר הפעולות של אופן הגשת הבקשה להיתר יציאה ושהייה ברצועת עזה לידי משרד ישראלים במת"ק עזה, ואת אופן הטיפול בה מעת קבלתה ועד אישורה/סירובה ע"י הגורמים המוסמכים. בין הגורמים אשר נקבעו בנוהל כמותרים לכניסה לרצועת עזה (תלוי אישור), נמנים ערביי ישראל המעוניינים להיכנס לרצועה למטרות מסחר/עסקים.

 

לצפייה בנוהל המלא - לחצו כאן

למידע נוסף בתחום זה