עדכון בנוגע לאופן מיסוי תמורת Holdback ומנגנון Reverse Vesting בעסקאות מכירת מניות

מצ"ב עדכון בנושאי מיסוי בעסקאות מכירת מניות, שהוכן ע"י משרד עו"ד פישר בכר חן וול אוריון ושות'.

למידע נוסף ניתן לפנות לעו"ד רון סיטון, שותף, בדוא"ל: sitton@fbclawyers.com

קבצים מצורפים

למידע נוסף בתחום זה