תוכנית החומש הכלכלית של פולין

בחודש פברואר 2016 הציג סגן ראש הממשלה והשר לפיתוח של פולין תכנית חומש חסרת תקדים, שזכתה לשם Responsible Development Plan, במהלכה צפויה פולין להשקיע כטריליון זלוטי במטרה לעודד חדשנות וצמיחה בכלכלה הפולנית. פולין צופה כי מרבית הסכום יתקבל מקרנות האיחוד האירופי, המגזר הפיננסי וחברות פולניות. 
מצגת נרחבת על התוכנית ניתן לראות בקישור הבא

מטרת התכנית לטפל בבעיות העיקריות שזוהו כמעכבות את המשך הפיתוח הכלכלי של פולין:

 1. הגידול בתמ"ג לאורך השנים, מהגבוהים באיחוד האירופי, לא תרם לפיתוח הכלכלי של האזרחים
 2. התפתחות הכלכלה הפולנית לא יצרה הון מקומי שיאפשר המשך פיתוח עתידי וישפר את מצבם הכלכלי של העסקים המקומיים והאוכלוסייה
 3. החוב הציבורי ממשיך להוות עול כלכלי
 4. שינויים דמוגרפיים עתידיים דורשים היערכות כדי לשמר ואף לשפר עם רמת/איכות החיים
 5. חוסר שוויון בחלוקת ההון והשכר במדינה, למרות צמיחה יציבה
 6. שחיקה בתחרותיות של העסקים הפולנים
 7. בירוקרטיה

עיקרי התכנית:

 1. חיזוק התעשייה המקומית
  • יצירת מאגדי כוח בתחומים הבאים:
   • אנרגיה חליפית, ומשאבי טבע וסביבה
   • חקלאות ותעשיית עץ
   • חברה בריאה
   • תעשייה תהליכית מתקדמת
  • סקטורים נבחרים: תעופה, תעשייה צבאית, ייצור חלקי רכב, ספנות, תוכנה ושירותים, תעשיה כימית, ריהוט ועץ, עיבוד מזון
  • דוגמאות נבחרות
   • פרויקט “Zwirko I Wigura”: מאגד תעשיית התעופה (Aviation Valley) באזור דרום מזרח פולין ליצירת יכולות בתחום המל"טים
   • פרויקט “BATORY”: מאגד בתחום הספנות בצפון פולין לחיזוק תעשיית המספנות
   • פרויקט ציוד רפואי: מאגד לרוחבה של פולין לחיזוק יכולות מסחור חדשנות בתחום הציוד הרפואי. יצירת שת"פ בין אקדמיה, מוסדות מחקר ותעשייה
   • פרויקט “Cyber Park Enigma”: פרויקט להקמה של יכולות ומתקנים בתחומי הסייבר
   • פרויקט “Luxtorpeda 2”: פרויקט בתחום התחבורה הציבורית ליצירת מאגד בין יצרני התחבורה הגדולים וכן בהקמת פרויקט דגל לחיבור הערים וורשה ולודז'
   • פרויקט "Kazimierz Funk Biotechnology Development Centre": ניצול קרנות איחוד אירופי ליצירת יכולות בתחום הביו-פארמה
   • פרויקט "Polish Coal-cutting Machine” program": מינוף תעשיית המכרות הפולנית ובניית יכולות בינ"ל, ניצול משופר של טכנולוגיה ושל חומרי גלם
   • פרויקט העצמת ישובי ביניים כאתרי מיקור חוץ: כיום 10 הערים הגדולות בפולין משמות כאתרי מיקור חוץ מהמובילים באירופה, עם מעל 200,000 עובדים בתחום. מטרת הפרויקט להרחיב פוטנציאל זה לערים פריפריאליות ובינוניות

**בכל התחומים והפרויקטים, התכנית מזמינה ומברכת על הצטרפות של שותפים בינ"ל.

 1. יצירת חברות חדשניות
  • מעל 99% אחוז מהחברות בפולין מוגדרות כחברות קטנות והן אחריות לכ-2/3 מהתמ"ג ו-70% מהתעסוקה. כדי לחזק את הכלכלה יש צורך במתן כלים ותמיכה שיאפשרו לחברות אלו לגדול לחברות גלובליות
  • יצירת "חוקה עסקית": פישוט תהליכים בירוקרטים מול מסדרונות הממשל וחקיקה מיטיבה
  • העלאת שכר עובדים ע"י יצירת חברות יותר חדשניות
 2. יצירת הון פנוי לפיתוח
  • ניצול מכלול של כלי מימון כדי להנגיש הון "זול" לחברות
  • הגדלת החיסכון הפרטי של האוכלוסייה
  • הנגשת מודלים חדשים לתמרוץ כלכלי בין מעסיק לעובדים כגון שימוש נרחב יותר במתן אופציות לעובדים
  • ניצול כספי איחוד אירופי למטרות של השקעה בהון אנושי ולא רק בהשקעה פיננסית בתשתיות
  • מיזוג של מכלול של רשויות ממשלתיות תחת גורם יחיד המקבל תחתיו את האחריות למימוש התכנית – הקמת ה- Polish Development Fund שתשמש כמעין גוף על שתחתיו תוצא התכנית אל הפועל
 3. התפתחות לשווקים חדשים
  • זיהוי החשיבות של קידום הייצוא לכלכלה
  • הרחבת כלי התמיכה לייצוא לחברות
  • זיהוי שווקים חדשים
 4. פיתוח חברתי ואזורי
  • מתן סובסידיות ישירות להגדלת הילודה וזאת לאור שיעור הילודה הנמוך (1.33) הקיים בפולין
  • שינוי חקיקה ליצירת סביבת העסקה יותר דינמית
  • שיפור תכניות פנסיוניות
  • הכשרה מקצועית
  • זיהוי וחיזוק מחוזות חלשים
  • הרחבת תכניות התמיכה ב-"מזרח פולין"
 5. מסגרת תשתיתית לממשל יעיל
  • רכש ממשלתי מהווה כ-8% מהתוצר. ניצול תקציבי הרכש הממשלתי להשגת שאר יעדי התכנית
  • e-Government: הנגשת שירותי הממשל בצורה דיגיטלית לכלל האוכלוסייה
  • ניהול מושכל  של הגרעון הממשלתי
  • מדיניות אנרגיה חכמה ומיטיבה עם החברות ועם האוכלוסייה
  • המשך חיזוק תשתיות התחבורה במדינה

לתכנית הוגדרו יעדים ולוחות זמנים וזאת על מנת להספיק ונצל את מסגרות הזמן של תקציבי האיחוד האירופאי שניתנו לפולין במסגרת קרנות התמיכה לשנים 2020-2014.

קידום תפעול התכנית ע"י הממשל הפולני עדיין דורשת מעקב והקמת ה-Polish -Development Fund  והכפפת מכלול הגורמים השונים תחת ניהולה של הקרן יכתיב את הצלחת התכנית.

מכלול הכלים והשינויים הצפויים מייצרים מימד של אי וודאות, אך מנגד עשויים לייצר הזדמנויות חדשות לחברות מישראל.

הנספחות במסחרית בפולין תמשיך לעקוב אחר התקדמות ביצוע התכנית תוך זיהוי ההזדמנויות שייווצרו.

המידע באדיבות טל הרמלין, הנספח הכלכלי בשגרירות ישראל בורשה, פולין.

למידע נוסף בתחום זה