קול קורא לשת"פ במו"פ בין חברות בישראל ובספרד

הסוכנות הספרדית לחדשנות (CDTI), ביחד עם המנהלת הישראלית למו"פ האירופי (ISERD),  יצאו בקול קורא לשיתופי פעולה בתחום המחקר והפיתוח. מידע מפורט ניתן למצוא באתר ISERD

קריאה זו הושקה במסגרת רשת  EUREKA לפרויקטים חדשניים  למחקר ופיתוח, מונחי שוק, על מנת לקדם שיתופי פעולה במחקר ופיתוח תעשייתי וטכנולוגי בין ספרד וישראל.

חברות פוטנציאליות מוזמנות להגיש הצעות בהתאם לקריטריונים הבאים:

1. על השותף הישראלי להיות חברה תעשייתית ועל השותף הספרדי להיות במעמד דומה. החברה יכולה להיעזר טכנולוגית ומדעית במוסד שאינו תעשייתי כמו מכון מחקר באוניברסיטה וכדומה.

2. השותפים הספרדים והישראלים חייבים להביע את רצונם לשיתוף פעולה, על בסיס שוויוני, בפיתוח מוצר חדש, תהליך תעשייתי או שירות.

3. על המוצר, התהליך או השירות, להיות חדשני ומעורב בו סיכון טכנולוגי.

4. הפרויקט חייב להיות משמעותי עבור שני השותפים.

5. השותפים נדרשים, טרם קבלת תג Eureka, לחתום על הסכם קונסורציום בנוגע למסחור של המוצר, התהליך או השירות, בתום השלמת שלב המחקר והפיתוח.

המענקים בארץ ניתנים ע"י המדען הראשי למשרד הכלכלה.

 

לקבלת מידע נוסף יש למלא את הטופס שלהלן.

*
*
*
*
*
*
*
למידע נוסף בתחום זה