יפן-ישראל: תוכנית לשיתוף פעולה בתחום המחקר והפיתוח

קול קורא להגשת הצעות לקבלת תמיכה כספית לפרויקטים בתחומי המחקר והפיתוח בין חברות יפניות וישראליות.

על התוכנית

במטרה לקדם שיתופי פעולה בתחום מחקר ופיתוח תעשייתי בין חברות יפניות לחברות ישראליות, נחתם הסכם בין משרד הכלכלה היפני והישראלי. הסכם זה ישמש כבסיס לתוכנית מחקרים ופיתוחים משותפים.

התוכנית מספקת גישה עבור חברות ישראליות ויפניות לקבלת מימון ממשלתי לפיתוח מוצרים ותהליכים מובילים למסחור בשווקים העולמיים, וכן איתור שותפים.

דרישות וקריטריונים
לצורך הגשת המועמדות לתוכנית, על החברות לעמוד בקריטריונים הבאים:

  1. חברה העוסקת במדע וטכנולוגיה המעוניינת לשתף פעולה במחקר ופיתוח של מוצר חדש או תהליך חדש.

  2. הפרויקט עשוי לכלול יותר מחברה אחת מכל צד. גופים אקדמאיים וגופי מחקר זכאים להצטרף כקבלני משנה בלבד.

  3. המוצר צריך להיות מאד חדשני ובעל פוטנציאל מסחרי משמעותי בשוק העולמי.

  4. חברות ופרויקטים בתחומי הטכנולוגיה הכוללים אנרגיה חדשה, שימור אנרגיה, קהילה חכמה, סביבה ושימור משאבים, רובוטים, מכונות טכנולוגיות, אלקטרוניקה, מידע ותקשורת, חומרים וננו-טכנולוגיה, ביו-טכנולוגיה, מכונות חקלאיות, מכשור רפואי וטיפול במים.

  5. השותפים בפרויקט יצטרכו להסכים מראש לגבי זכויות הקניין הרוחני והאסטרטגיה של מסחור המוצר או התהליך.

  6. הפרויקט צריך להפגין את תרומת המשתתפים משתי המדינות וחייב להיות מאוזן בין המשתתפים.

  7. תקופת הפרויקט המרבית היא 3 שנים.

כל חברה העונה על הקריטריונים הנ"ל, תוכל להגיש מועמדות לפרויקט, לא יאוחר מה- 20 בנובמבר 2015.

המימון לחברות הישראליות יינתן באמצעות מתימו"פ או משרד המדען הראשי, בהתאם לכללים, תקנות ונהלים שבתוקף.

לקבלת מידע נוסף על התוכנית וטופס הגשת מועמדות, יש למלא את טופס הרישום שלהלן.

*
*
*
*
*
*
למידע נוסף בתחום זה