תוכנית סיוע לחברות ישראליות המעוניינות להקים נציגות שיווקית בהודו, סין או יפן

משרד הכלכלה מבקש להודיע על פתיחת קול קורא להגשת בקשות סיוע עבור הקמת נציגות שיווקית בסין, הודו ויפן.

להלן דגשים מיוחדים:

יפן נוספה לתוכנית כמדינת יעד החל מקול קורא זה ובהתאם להחלטת הממשלה.

חברות אשר בקשתן תאושר, תקבלנה סיוע בשיעור של חמישים אחוזים (50%) מסך ההוצאות המאושרות למשך 3 שנים.

תנאי הסף להגשת בקשות: כמפורט בהוראת מנכ"ל 3.2.

לנוחותכם, מצ"ב קישור להוראה

חברה שקיבלה סיוע מהתכנית והגדילה את מכירותיה במדינת היעד, תחויב בתשלום תמלוגים כמפורט בהוראה.

ידונו 20 הבקשות המלאות הראשונות שיוגשו למרכז הוועדה לפי סדר הגשתן.

תאריך אחרון להגשת בקשות: 17.9.15 בשעה 11:00 בבוקר.

מצ"ב קול קורא. 

קבצים מצורפים

למידע נוסף בתחום זה