מדריך לעבודה עם מוסדות פיננסים בינ"ל הפועלים באוקראינה

שגרירות ישראל באוקראינה פרסמה מדריך המיועד לעורר עניין בפעילות עסקית באוקראינה ולסייע לאנשי העסקים הישראלים שמוכנים לבדוק אפשריות עסקיות במדינה גדולה ומעניינת זו.

אוקראינה זוכה גם לתמיכתם של מוסדות הפיננסים בינ"ל, בעיקר הבנק העולמי, הבנק האירופאי לשיקום ופיתוח ובנק ההשקעות האירופאי. ארגונים אלו הגדילו באורח ניכר את היקפי פעילותם באוקראינה בשנה וחצי האחרונות, והמגמה היא להמשיך ולהעמיק את היקפי ההשקעה והפעילות שלהם במדינה בייחוד בתחומי התשתיות אך גם בתחומים אחרים כגון חיסכון באנרגיה, איכות הסביבה, ועוד. חלק מהפעילות והפרויקטים כוללים ומשלבים נושאים שיש בהם לחברות ישראליות ניסיון מוכח וידע נדרש, כגון חקלאות מתקדמת ומים.

ראשי המשרדים של המוסדות הפיננסים הבינ"ל המשרתים באוקראינה מחזיקים בדעה מצוינת על יכולות של החברות הישראליות והם מגלים עניין רב בשיתופן בפעילותם הענפה והמתרחבת באוקראינה.

שגריר ישראל באוקראינה, מר אלי בלוצרקובסקי, מקווה שמדריך זה יסייע לאלה מאנשי העסקים הישראלים שמוכנים לבדוק אפשריות עסקיות במדינה גדולה ומעניינת זו.
 
למידע נוסף בתחום זה