אתיופיה - מכרזים בתחום המים, הקמת מרכזי בריאות, השקייה ובניה

שגרירות ישראל באתיופיה העבירה לידינו מספר מכרזים חדשים לבנית מערכת לניקוז מי גשמים, מערכת לאספקת מים לכפרים, בניית מרכזי בריאות, פרויקט השקייה ובניית גשר מעל נהר.
מצ"ב רשימת המכרזים:

בניית מערכות לניקוז מי גשמים.
עבודות בנייה להקמת מערכת לאספקת מים לכפרים.
הקמת מרכזי בריאות חדשים ב- 5 מחוזות שונים.
3 פרויקטי השקייה.
בניית גשר למעל נהר טבעי.
לפרטים נוספים ניתן לפנות לשרון מרמלשטיין באגף לקשרים בינלאומיים.
למידע נוסף בתחום זה