הכרה ממשלתית בפרויקטים ישראלים- סיניים

משרד הכלכלה נרתם למאמץ לקידום פרויקטים משותפים בין ישראל לסין. שתי הממשלות פועלות ליצירת הזדמנויות לשיתופי פעולה בין חברות ישראליות וסיניות במטרה לעודד ולפתח פרויקטים עסקיים משותפים לשני הצדדים המכוונים לשוק הסיני ולשווקים גלובליים נוספים.

ההכרה הממשלתית תסייע בהסרת חסמים אשר יתעוררו בתהליך העבודה המשותפת והכרה של צוות המשימה הסינית בגורם הישראלי כשותף בתוכנית לקידום הקשרים הכלכליים בין שתי המדינות.

שיתוף הפעולה יעשה בדגש על התחומים הבאים:

- הייטק

- חקלאות

- אנרגיה

- איכות הסביבה

לפרטים נוספים, ניתן ליצור קשר באתר המועצה הלאומית לכלכלה, ראו קובץ מצורף בתחתית העמוד.

למידע נוסף בתחום זה