פתיחת הקרן לסיוע בפרויקטים ובמכרזים בינלאומיים

אנו שמחים להביא לידיעתכם באדיבות משרד הכלכלה על פתיחתה מחדש של הקרן לפרויקטים בין-לאומיים. הקרן מיועדת לקדם חברות להשתתף במכרזים בין-לאומיים ובפרויקטים יזומים מתוך מטרה לממש את הפוטנציאל הטמון בשווקים אלה.

למידע נוסף ראו קובץ מצורף בתחתית העמוד.

קבצים מצורפים

למידע נוסף בתחום זה