שת"פ במו"פ ומסחור בין חברות ישראליות וחברות ממסצ'וסטס בתחום מדעי החיים

מתימו"פ ,מרכז התעשייה הישראלית למחקר ופיתוח, המפעיל את תכניות המדען הראשי במשרד הכלכלה, יחד עם מרכז מדעי החיים במסצ'וסטס (MSLC) מכריזים על מסגרת מימון חדשה לשת"פ במו"פ ומסחור בין חברות ישראליות וחברות ממסצ'וסטס בתחום מדעי החיים.

בעקבות הצלחת הסבב הקודם עם ישראל החליט MSLC להרחיב את השת"פ ולכלול בו מדינות נוספות. שימו לב כי המסגרת רחבה יותר אולם התכנית ממשיכה להיות דו-לאומית להגשות משותפות בין חברות ישראליות לבין חברות ממסצ'וסטס.
המועד האחרון להגשת הטפסים הבילטרליים ובקשות מימון מהמדע"ר הינו 01.10.2014

חברה ישראלית הפועלת במסגרת תכנית זו יכולה להיות זכאית לקבלת מימון מטעם המדען הראשי בשיעור של עד 50% מהוצאות המו"פ המוכרות, בכפוף לכללי מדען ראשי המפורטים באתר המדע"ר . סיוע נוסף יינתן לחברות מאזורי עדיפות.

- לפרטים נוספים אנא צרו קשר עם טל פישמן talf@matimop.org.il

למידע נוסף בתחום זה