שר האוצר, יאיר לפיד ושר הכלכלה, נפתלי בנט פועלים לחיזוק היצוא הישראלי

אנו שמחים להביא לידיעת היצואנים באדיבות משרד האוצר כי שר האוצר, יאיר לפיד ושר הכלכלה, נפתלי בנט פועלים לחיזוק היצוא הישראלי במטרה להגדיל את היצוא ולעודד צמיחה במשק.

השרים יזמו תכנית משותפת של משרדי האוצר והכלכלה הכוללת מספר צעדים, ביניהם: סיוע ליצואנים בהתמודדות מול סיכונים ומול כשלי שוק, סיוע ליצואנים במימון השקעות בשיווק בחו"ל, הרחבת השווקים ליצוא, ויצירת מקורות וכלים להון צמיחה לחברות בינוניות.
התוכנית כוללת סיוע ליצואנים בהתמודדות מול סיכונים ומול כשלי שוק:

  • תקרת המדינה לערבויות סחר חוץ תגדל באופן ניכר ל- 13.3 מיליארד ש״ח מ- 7.5 מיליארד ש"ח כיום.
  • תבוצע העלאה משמעותית בשיעור הערבויות כאחוז מהתוצר עד לרמה הממוצעת במדינות ה OECD –(עליה של כ- 70% בטווח של שלוש שנים).
  • ינתן אישור מיידי לביטוח עסקאות בגין סיכונים מסחריים ע"י אשראי.
  • יינקטו צעדים מיידים להנגשת כלי סיוע ליצואנים קטנים ובינוניים.
  • תינתן ערבות מדינה לביטוח סחר חוץ לטווח בינוני.

סיוע ליצואנים במימון השקעות בשיווק בחו"ל (תוכנית כסף חכם)
המשרדים יסייעו באופן אקטיבי לחברות במטרה להגדיל את היצוא בשווקי היעד. כוונת המשרדים היא שבתכנית ישתתפו עד 100 חברות, השגת גידול ביצוא של 50% אצל לפחות 50% החברות המשתתפות ועוד. עלות התוכנית היא 50 מיליון ש"ח.

לפרטים נוספים אודות התוכנית לחצו כאן

למידע נוסף בתחום זה