סקר אינטרנטי עבור חברות שניסו לייצא לחו"ל

מינהל סחר חוץ במשרד הכלכלה מוביל בימים אלה את המשא ומתן בין ממשלת ישראל להודו על כינון הסכם אזור סחר חופשי (אס"ח), במטרה להגביר ייצוא ישראלי להודו ע"י הסרת מכסים וחסמים לא מכסיים.

מנהל סחר חוץ מעוניין למפות את החסמים והמגבלות העומדים בפני יצואנים הפועלים בשוק ההודי. מגבלות אלה יכולות לכלול אמצעים המפלים לרעה ספקים ישראלים לעומת ספקים מקומיים, דרישה להקמת נציגות מקומית או כניסה לשותפות מקומית, דרישת תושבות או קביעת רמת השכלה מינימאלית וכיו"ב.

הסקר יסייע לצוות המינהל את המו"מ לגבש עמדות ודרישות כלפי הצד ההודי ובסופו של דבר להגיע להסכם אשר ישרת את היצואן הישראלי ע"י קביעת מחויבויות מצד ממשלת הודו להסיר או להימנע מחסמים ומגבלות המקשים על הסחר בין המדינות.

אנא הקדישו מספר דקות על מנת למלא את הסקר-

למידע נוסף בתחום זה