קרן הסיוע לפרויקטים ולמכרזים בינלאומיים של משרד הכלכלה

המינהל לסחר חוץ במשרד הכלכלה מודיע על פתיחתה המחודשת של קרן הסיוע לפרויקטים ולמכרזים בינלאומיים. הקרן לפרויקטים בין-לאומיים הוקמה על מנת לקדם חברות להשתתף במכרזים בין-לאומיים ובפרויקטים יזומים מתוך מטרה לממש את הפוטנציאל הטמון בשווקים אלה.

לאור הסיכון הקיים טרום ביצוע הפרויקט, ניתן במסגרת הקרן לקבל השתתפות במימון ההוצאות הכרוכות בהכנת סקר היתכנות והצעה למכרז של עד 50% מהעלויות. את הבקשות לקבלת סיוע יש להגיש באופן מקוון על ידי מילוי הטופס הנמצא באתר התכנית וצירוף המסמכים הנדרשים בטופס.

תאריך אחרון להגשת הבקשות לקראת הועדה המתכנסת במהלך דצמבר 2013: 29.11.2013, כו' כסלו תשע"ד.

למידע נוסף בתחום זה