מדריך מעברי גבול יבשתיים ומעברים פנימיים בשפה הערבית

באתר רשות המיסים פורסם המדריך ליבוא ויצוא דרך מעברי הגבול היבשתיים בשפה ערבית. המדריך תואם את המדריך הקיים באתר בשפה בעברית.

הפרסום יסייע לציבור המשתמשים ויתן מענה לפניות רבות בנושא זה מצד משרדי ממשלה שונים, משה"ח, המשרד לפיתוח אזורי, צה"ל וכן גורמים בינלאומיים כמו נציגי הקוורטט, USAID ועוד.

מצ"ב המדריך לשימושכם.

קבצים מצורפים

למידע נוסף בתחום זה