הזמנה ליצואנים להצטרף לרשימת תפוצה שתספק מידע לגבי שינויי חקיקה טכנית עתידיים במדינות ארגון הסחר העולמי (WTO)

מינהל התקינה ומינהל סחר חוץ במשרד הכלכלה מזמינים תעשיינים ויצואנים ישראליים להצטרף אל רשימת התפוצה האלקטרונית, במטרה לקבל מידע לגבי שינויים עתידיים בחקיקה טכנית במדינות החברות בארגון הסחר העולמי (WTO) באמצעות מרכז המידע של ישראל (WTO/TBT Enquiry Point), הפועל במינהל התקינה שבמשרד הכלכלה. בארגון הסחר העולמי חברות 159 מדינות, בהן ישראל, המדווחות למערך איסוף מידע מרכזי על שינויים בתחום החקיקה הטכנית: חוקים, תקנות או תקנים החלים על מוצרים, אשר עלולים להוות מחסום לא מכסי לסחר.

למי כדאי להצטרף?
מידע זה הינו בעל ערך רב ליצואנים ישראלים הסוחרים בעולם והמעוניינים לדעת על שינויים שעתידים להתרחש בדרישות הטכניות למוצר אשר נמצא בתחום הסחר שלהם, הדבר יאפשר היערכות בעוד מועד.
שימו לב, ההודעות מציינות שינויים טכניים שטרם נכנסו לתוקף. תעשיינים/יצואנים המוצאים לנכון כי השינוי בחקיקה הטכנית עלול להקשות עליהם את המסחר העתידי, יכולים לקבל גם סיוע בהסרת חסמי סחר כאלו על ידי הגשת השגות על השינוי המתוכנן לוועדות העוסקות בכך בארגון הסחר העולמי, זאת באמצעות המינהל לסחר חוץ במשרד הכלכלה.מרכז המידע מרכז את הידיעות, מנתח אותן, מפלח אותן לתחומים שונים ואחת לחודש מעבירן באימייל אל רשימות תפוצה של גורמים שהביעו בכך עניין. ההודעה כוללת טבלה עם ריכוז ההודעות וכן את ההודעות עצמן בשפה האנגלית.
להלן רשימת התחומים השונים על פיהם מופץ המידע:

איכות הסביבה
חומרי בנייה
חקלאות
כימיקלים וחומרים מסוכנים
מוצרי חשמל
מוצרי מזון
מעליות
ציוד לחץ
ציוד רפואי (אמ"ר)
צעצועים וציוד לילדים
רכב ותחבורה
תקשורת
תרופות, רוקחות, קוסמטיקה וטבק
וגם בנושאים כלליים (כמו: טקסטיל ושאר מוצרים אשר אינם מסווגים לעיל. כמו כן ההודעות הכלליות מתייחסות גם אל תהליכי תקינה, בדיקות התאמה ועוד)
לידיעתכם, מרכז המידע ישמח לעמוד לרשותכם גם בתחומים הבאים:
· הספקת מידע ליצואנים לגבי דרישות טכניות ואישורים הנדרשים בחו"ל.
· הספקת מידע לגבי דרישות תקינה מקומיות ואישורים הנדרשים על מנת לייבא מוצרים אל ישראל.
· מידע על מוצרים מסוכנים הנאסף מן העולם.

חברי לשכה המעוניינים להצטרף מתבקשים למלא את הטופס שמצ"ב.

קבצים מצורפים

למידע נוסף בתחום זה