איגוד לשכות המסחר מארח: הפורום הדיפלומטי השנתי לקידום יחסי הסחר

ביום שלישי ה- 5.2.13 קיים איגוד לשכות המסחר את המפגש השנתי של הפורום הדיפלומטי במלון קרלטון, ת"א, בהשתתפותם של יותר מ- 60 נספחים כלכליים ומסחריים מרחבי העולם. האירוע הינו חוליה מרכזית בשרשרת הפעילויות אותן עורך איגוד לשכות המסחר לחיזוק הקשרים הבינלאומיים של הלשכה וחבריה עם גורמים כלכליים בעולם.

את האירוע פתח נשיא איגוד לשכות המסחר, אוריאל לין , אשר הציג את הישגי הכלכלה הישראלית בעשור האחרון, אולם, במקביל, אמר כי יש לבחון כבר עכשיו איך תראה כלכלת ישראל בעוד חמש שנים ומה יהיו המשאבים הלאומיים שיעמדו לרשותנו בתום תקופה זו. לדבריו, אם נציב 3 יעדי-על כלכליים, ברי השגה, עם מחויבות טוטאלית להשגתם, נוכל תוך חמש שנים להעלות את התוצר הלאומי, העומד כיום על 929.7 מיליארד ₪ (במונחים שוטפים) בלא פחות מ-200 מיליארד ₪ ולצמצם את ההוצאה התקציבית בלא פחות מ-10 מיליארד ₪.
· היעד הראשון: הגדלת התוצר לנפש באמצעות העלאת השתתפות האוכלוסייה בכוח העבודה
· היעד השני: חיזוק המגזר העסקי ובלימת המגמות המדכאות את המוטיבציה לעשות עסקים בישראל
· היעד השלישי: צמצום גודלו של המגזר הציבורי על פי תוכנית ארוכת טווח באמצעות שני כללים: הראשון, כנגד שני עובדים הפורשים מרצונם ייקלט עובד אחד. השני, קביעת ניידות פנימית לרוחב כל המגזר הציבורי. דבר שיתרום להמרצת הפעילות, לרענון וליצירת מוטיבציה אישית חזקה יותר.

אמיר שני, סגן נשיא איגוד לשכות המסחר ויו"ר ארגון התאגידים של סוכני המכס והמשלחים הבינלאומיים, הציג את תפקיד סוכן המכס והמשלח הבינלאומי בארץ וחשיבותם ההולכת וגוברת בתחום הסחר הבינלאומי.

דורון ארבלי, מנכ"ל רשות המיסים במשרד האוצר, הציג בפני הנוכחים את רשות המכס בישראל, מאפייניה ותפקידה. (את המצגת המלאה ניתן למצוא בקובץ המצורף) בנוסף, הציג סרטון הסברה על רשות המכס בישראל. 

אריה זייף, סגן נשיא איגוד לשכות המסחר ויו"ר הועדה הבינלאומית, סיכם וקרא לעידוד שיתוף הפעולה עם ישראל, והזמין את הנציגים הבינלאומיים לחזק את הקשרים העסקיים עם האיגוד.

למידע נוסף בתחום זה