פוטנציאל לחברות ישראליות ברומניה לקראת משלחת חברות אגרי-טק

רומניה מודל 2021 מוסיפה להיות מאופיינת כמדינה חקלאית: כמעט 60% משטחי המדינה מסווגים כשטחים חקלאיים (כמעט מחציתם אינם מנוצלים); כ-30% מהאוכלוסייה המקומית עוסקים בחקלאות (פי 6 מהמקובל במערב אירופה); ו-33.5% מכלל החוות החקלאיות באיחוד האירופי – נמצאים ברומניה (ובהתאמה חוואים). לנוכח הפרודוקטיביות הנמוכה של היצור החקלאי – 10% מכלל היצור החקלאי באיחוד האירופי – נרשמת לא בכדי מעורבות רבה של מוסדות פיננסיים בינלאומיים דוגמת הבנק העולמי.

החל מחודש אוקטובר 2020 פועלת קבוצת עבודה בין-ממשלתית בתחומי החקלאות והמים בהשתתפות שחקני מפתח ממשלתיים ופרטיים בישראל וברומניה. הדיאלוגים המקצועיים מלווים בפגישות עסקיות עם חברות ישראליות ובפרויקטי איתור טכנולוגיות מעמיקים. מהפגישות עולה צורך מיוחד מהצד הרומני בטכנולוגיות הובלת מים, ניהול חוות ורפתות, ניהול מים וטיפול בשפכים, הטמעת טכנולוגיות POST HARVEST והטמעת פתרונות השקיה, שיאפשרו לחוואי רומניה לחלוש על השדות הנרחבים במדינה. ראוי לציין כי ההזדמנויות העסקיות קיימות הן מול משרד החקלאות הרומני (העתיד להוביל פרויקטים לאומיים תוך שימוש בתקציבי התכנית הלאומית לשיקום רומניה מיולי 2020 ותקציבי הסיוע של האיחוד האירופי) והן מול ארגוני החקלאים (עמם ניתן יהיה לשלב ידיים בפרויקטים מקומיים ואזוריים).

דחיפה משמעותית לשיתוף הפעולה הכלכלי והמסחרי בין המדינות נרשמה במסגרת ביקור נשיא המדינה היוצא, ראובן ריבלין, ברומניה במהלך חודש יוני האחרון. במהלך החודשים שלאחר הביקור הפיזי, יזמה נספחות בוקרשט משלחות היברידיות ווירטואליות בתחומי החקלאות.

במהלך חודש נובמבר צפויה נספחות בוקרשט להוביל משלחת של חברות אגרו-טכנולוגיה ישראליות לטרנסילבניה. המשלחת תיערך בשיתוף פעולה עם משרדי החקלאות הרומני והישראלי ועם ארגון הגג של חקלאי רומניה: בהקשר זה, נזכיר כי ברומניה מתוכננים להיערך בשנתיים הקרובות (2021-2023) פרויקטים בתחומי האגרו-טכנולוגיה בתקצוב של כ-3 מיליארד יורו מהאיחוד האירופי. יתרה מכך, כ-20 מיליארד יורו נוספים עתידים למצוא את דרכים לחוואים וליזמים בתחום החקלאות לצורך התאמה לסטנדרטים האירופיים. בנוסף, קיימות הטבות משמעותיות (הנאמדות בכ-760 מיליון יורו) למשקיעים בפרויקטים חקלאיים ברומניה בתחומים בהם ליצוא הישראלי נודע יתרון ייחודי: מכשור ממוכן עבור רפתות, ניהול מים, תשתיות השקיה, מודרניזציה של חוות ומתקני אריזה.

 

המידע נמסר באדיבות הגב' ברקת כנפו, העומדת בראש הנספחות המסחרית לבוקרשט ולקייב.

חברות המעוניינות בקבלת פרטים נוספים מוזמנות למלא את הטופס שלהלן, ואנו נשמח לערוך היכרות עם הנספחות המסחרית בשגרירות ישראל בבוקרשט.

*
*
*
*
*
*
*
*
Change the CAPTCHA code
למידע נוסף בתחום זה