ביצוע העברות בנקאיות מול מוסדות פיננסים הפועלים באיחוד האמירויות - עדכון

לאור מספר פניות של חברי לשכה שלא יכלו לקבל תשלום מבנקים באיחוד האמירויות, משום שהמדינה עדיין מסווגת ברשימת צווי איסור הלבנת הון ומימון טרור, להלן התנאים החדשים שנקבעו על ידי בנק ישראל, לפיהם כן ניתן לקבל תשלום מבנקים אמירתיים-> לחץ כאן

יש לציין כי הפעילות המסחרית והפיננסית באיחוד האמירויות היא בעלת מורכבות גבוהה, הנובעת בין היתר ממרכיבי הסיכון המובנה במדינה. לכן, ניהול סיכונים מוקפד מחייב את התאגיד הבנקאי לבחון כל מקרה לגופו בהתאם לנסיבות העניין ולפעול בזהירות ובאופן מדורג, תוך הקצאת משאבים הולמים ללימוד הסביבה המגוונת והמאתגרת, היכרות עם המוסדות הפיננסיים הרלוונטיים, וביצוע בקרות שוטפות.

למידע נוסף בתחום זה