קול קורא לחברות ישראליות להגשת בקשות סיוע לתכנית הרצה בתחומי החקלאות (אגריטק), 20.1.2021

חברי הלשכה בתחום הטכנולוגיות החקלאיות מוזמנים להגיש מועמדות לתוכנית מענקים של רשות החדשנות לפיילוטים בתחום טכנולוגיות חקלאיות.

חברות בצמיחה מוזמנות להגיש בקשות סיוע לתוכניות הרצה (פיילוטים) של רשות החדשנות בשיתוף עם משרד החקלאות ופיתוח הכפר, של חברות הזנק וחברות טכנולוגיה בתחומי החקלאות.

 

תינתן עדיפות לפרויקטים בתחומים הבאים: טכנולוגיות מבוססות צמחים ובעלי חיים המשמשים למזון או לחומרי גלם תעשייתיים, וכן מוצרים לשיפור ולייעול תהליך הגידול של צמחים ובעלי חיים, לרבות שיטות ותשומות.

 

במסגרת הקול הקורא ניתן להגיש:

 

  • תכניות לפיתוח טכנולוגיות חדשניות בתחומי החקלאות, כולל תכניות בשיתוף מרכזי המו"פ האזוריים של משרד החקלאות ושל משרד המדע (היכולים לשמש כאתרי הרצה או כקבלני משנה לפיתוח בתכניות המוגשות).

 

  • תכניות הרצה (פיילוטים) לבחינת היתכנותן ויישומן של טכנולוגיות חדשניות בקרב לקוחות רלבנטיים ולקידום מסחורם לחו"ל. ניתן להגיש גם תכניות הרצה בשיתוף מרכזי המו"פ האזוריים של משרד החקלאות ושל משרד המדע (היכולים לשמש כאתרי הרצה לתכניות המוגשות).

 

  • על מוצרים המוגשים במסגרת הקול קורא להיות בשלים לביצוע פיילוט, ללא תכולות מו"פ משמעותיות ובעלי השפעה משמעותית לצמיחת חברות בתחומי טכנולוגיות חקלאיות. ההגשה תתבצע באמצעות מסלול הטבה מס' 2 - תמיכה בחדשנות טכנולוגית של התעשייה בשיתוף עם גורמי ממשל, נספח ה'.

 

ההגשה לקול הקורא תתבצע באמצעות דף מסלול תמיכה בפיילוטים בתחום החקלאות (אגריטק).

 

גובה הסיוע בקול קורא זה הינו עד 60% מהוצאות המו"פ המאושרות.

 

פרטים נוספים לחץ כאן

 

מועד אחרון להגשת בקשות: 20.1.2021 שעה 12:00

 

פרטים ויצירת קשר ניתן לפנות לזירת צמיחה בדוא"ל

 

 

למידע נוסף בתחום זה