אוזבקיסטן: פרסום נתונים כלכליים בנושא שלושת ענפי החקלאות המרכזיים במדינה: גידולי ירקות ופירות, מערכות השקיה ומשק חי.

המשרד להשקעות וסחר חוץ של אוזבקיסטן מפרסם נתונים כלכליים בנושא שלושת ענפי החקלאות המרכזיים במדינה.

משק החי

גידול משק חי מהווה 31% מכלל התפוקה החקלאית הגולמית של אוזבקיסטן. לתעשייה זו תפקיד גדול בהפקת הכנסה לתושבי הארץ הכפריים.

לאורך שנות העצמאות עבר המגזר החקלאי במדינה כמה שינויים משמעותיים. נכון לעכשיו, יותר מ 90% מכלל גידול בעלי החיים מיוצר על ידי חוות משפחתיות קטנות.

הבעיה העיקרית של הענף היא חוסר האיזון בין מספר בעלי החיים לכמות המשאבים הזמינים לתחזוקתו.

אחד הגורמים המעכבים את התפתחות חקלאות החלב למשל, הוא ההיקף הקטן של היצור בענף זה. חלב מיוצר בעיקר בחוות משפחתיות ומשמש לצריכה עצמית.

ליצרנים קטנים אין את היכולת למכור את מוצריהם ביעילות ולרכוש גידולי מספוא טובים.

 

* למידע נוסף לחצו כאן

 

גידולי פרי וירק

באוזבקיסטן מתבצעת עבודה רחבת היקף לגידול פירות וירקות, שיפור איכותם וכן פיתוח מיני השתילים של צמחי הפירות. השאיפה היא לארגן ייצור של מוצרים באיכות גבוהה בביקוש גבוה בשווקים; להכניס טכנולוגיה מודרנית לייצור, תוך הגברת תפוקת העבודה והבטחת עמידה בתקנים בינלאומיים, מוצרים צרכניים; להרוות את השוק באיכות גבוהה מוצרים איכותיים מייצור עצמי; לתרום לפוטנציאל הייצוא של גנים אינטנסיביים.

 

* למידע נוסף לחצו כאן

 

מערכות השקייה

אוזבקיסטן מתרכזת בארגון ייצור מערכות ההשקיה באמצעות ציוד טכנולוגי מודרני. תחום מערכות ההשקיה מהווה בסיס לייצור חומרים מיוחדים ואחרים, משיכת השקעות לאזור, יצירת מקומות עבודה חדשים והפחתת ביטוח לאומי על ידי צמצום האבטלה. השאיפה היא לארגן את הייצור של מוצרים איכותיים בביקוש גבוה בשווקים, להכניס טכנולוגיה מודרנית לייצור, תוך הגדלת תפוקת העבודה והספקה לצרכנים מוצרים העומדים בתקנים בינלאומיים.

 

* למידע נוסף לחצו כאן

למידע נוסף בתחום זה