התפתחויות כלכליות בארץ ובעולם

להלן סקירה כלכלית מיוחדת של אגף הכלכלה בבנק לאומי, המציגה את ההתפתחויות הכלכליות בישראל ואת הפעילות של שותפות הסחר שלה בעולם.

מבין הנושאים בסקירה: קצב עליית המחירים בשנת 2013, התפתחות האשראי בישראל, בארה"ב ובמדינות נבחרות באירופה, ענף הבנייה למגורים בישראל, ענף ההלבשה והאופנה בישראל- הזדמנויות וסיכונים.

קבצים מצורפים

למידע נוסף בתחום זה