יום עיון: ההסדרה החדשה של אשראי חוץ מוסדי ושירותים בנכסים פיננסיים, 20.12.17

חברי הלשכה מוזמנים להירשם ליום עיון בנושא ההסדרה החדשה של אשראי חוץ מוסדי ושירותים בנכסים פיננסיים. 

על יום העיון: 

בתאריך 1.6.2017 נכנס לתוקף חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים), התשע"ו-2016, שחולל מהפכה של ממש בשוק נותני האשראי, מכל סוג, וצפוי לחולל מהפכה דומה גם בתחום המטבעות הווירטואליים ונותני שירותים בנכסים פיננסיים ככלל.
 
החוק החדש מסדיר את הפיקוח על גופים המעניקים שירותים פיננסיים של מתן אשראי ושירותים בנכסים פיננסיים ודורש היערכות של הגופים להוצאת רישיון, העמדת הון עצמי, היערכות לממשל תאגידי, היערכות לכללי ציות ואכיפה, הכנת תכנית אכיפה פנימית וכדומה.
 
נכון להיום, גופים רבים פועלים בשטח מבלי שהם יודעים כלל שהחוק החדש חל עליהם וכי הם חשופים לאכיפה פלילית ומנהלית מצד רשות שוק ההון, הגוף האוכף של החוק החדש.  

על מנת לדעת האם עליכם להוציא רישיון לפעילותכם - וללא קשר לתחום עיסוקכם (בין אם בתחום הנדל"ן, פיננסים, היי-טק, בלוקצ'יין ומטבעות וירטואליים) - עליכם לשאול את עצמכם את השאלות הבאות:

האם אתם נותנים אשראי או הלוואות לתאגידים או יחידים? האם אתם ערבים לחוב של אחר? האם אתם נותנים אשראי לספקים שלכם כנגד קבלת התשלום מלקוחות הספקים? האם אתם נותנים לצרכנים אשראי שנעשה אגב מימון רכישה או השכרה של נכס או שירות של אחר? האם אתם מנהלים או שומרים (גם בכספת) מזומנים, שיקים, פיקדונות כספיים, ניירות ערך, מטבעות וירטואליים (מטבעות קריפטוגרפים כדוגמת ביטקוין או את'ר)? האם אתם מחליפים איזה מהנכסים האמורים בנכס אחר לרבות פדיון, פריטה, המרה, מכירה או העברה?

אם התשובה לאחת משאלות היא חיובית – ייתכן וגם אתם נכנסים תחת הגדרת החוק ונדרשים עתה בקבלת רישיון מרשות שוק ההון.


ביום העיון יידון ההסדר החדש, מתי מוטלת חובת בקשת רישיון לפיו ומהי ההיערכות הזריזה שיש לבצע, אם אכן מוטלת חובה שכזו. 

 

קהל היעדחברות ועסקים להם פעילות של אשראי מכל סוג, ללא קשר לתחום העיסוק.

 

מועד: יום רביעי ה- 20 בדצמבר 2017 בין השעות 09:00- 12:00.

 

מקום: משרדי עו"ד מ. פירון ושות', מגדל אדגר 360, רחוב השלושה 2, תל-אביב, קומה 19.

*
*
*
*
*
*
*
למידע נוסף בתחום זה