הכנס השנתי לביטוח ומימון היצוא של אשרא, 27.6.17

הכנס יתמקד בהצגת הכלים שמעמידה ממשלת ישראל לרשות היצואנים בתחום ביטוח ומימון אשראי ליצוא וערבויות חוזיות וזאת באמצעות אשרא, החברה הישראלית לביטוח סיכוני סחר חוץ בע"מ.

הכנס בהשתתפות שר הכלכלה והתעשייה, מר אלי כהן, מר רוני חזקיהו, החשב הכללי במשרד האוצר, מר צחי מלאך, מנכ"ל אשרא ודוברים בכירים נוספים. 

הכנס יערך ביום שלישי, ה-27 ביוני 2017, בין השעות 9:00 ל- 14:00 במלון דן תל אביב. 

 

להרשמה ולתכנית הכנס - לחץ כאן 

* האירוע אינו כרוך בתשלום אך מחייב הרשמה וקבלת אישור השתתפות בכנס מאשרא

למידע נוסף בתחום זה