קפריסין - 2 תערוכות המתקיימות במקביל: חסכון אנרגיה וטכנולוגיות סביבה ומים - 5-7.4.13

“SAVENERGY 2013”, תערוכה בנושא חסכון אנרגיה ו"Envirotec 2013" , תערוכה בנושא טכנולוגיות סביבה ומים, יתקיימו בין התאריכים 7-5 באפריל בניקוסיה, קפריסין.

SAVENERGY 2013

נושאי תצוגה:

 • מערגות וטכנולוגיות חסכוניות באנרגיה לקירור/ חימום מים
 • רוח ביומסה לאספקת חשמל
 • חומרים לבידוד תרמי
 • נורות בעלות פליטת אור נמוכה
 • מערכות ניהול אנרגיה
 • ייצור, הולכה, חלוקה וניצול של ציוד ואנרגיה
 • צריכה אנרגיה לא יעילה
 • מכונות היברידיות חשמליות
 • שירותים בתחומי ארכיטקטורה, הנדסת מכונות וחשמל, ייעוץ בתחום האנרגיה, בנקאות ועוד.

 

ENVIROTEC 2013

נושאי תצוגה:

 • טכנולוגיות סביבתיות ומים
 • טכנולוגיות לשימור ומחזור מים
 • טכנולוגיות לטיפול בשפכים
 • מערכות וציוד למפעלי מחזור
 • טיפול ביולוגי במים
 • אחסון
 • ניהול מים
 • מסנני אוויר
 • שירותי יעוץ סביבתיים
 • מוצרים לאספקת מים
 • מערכות השקיה

 

למידע נוסף בתחום זה