רוסיה - הפורום הבינלאומי להשקעות - 20-23.9.2012

הפורום הבינלאומי להשקעות, “Sochi 2012”, יערך בין התאריכים 23-20 בספטמבר ברוסיה.

זוהי הפעם העשירית בה מתקיים הפורום ובדומה לפורומים קודמים האג'נדה תתרכז ביישום אסטרטגיות בתחום ההשקעות ושיפור האקלים העסקי ברוסיה. כמו כן, לפורום תפקיד מפתח ביצירת שיתופי פעולה אפקטיביים וטיפוח קשרים עסקיים.

מטרת הפורום הינה הצגה, בקנה מידה רחב, של השקעות ופרוייקטים חדשניים שמקורם במערב רוסיה. דגש מיוחד יושם על יצירת תנאים הכרחיים למשיכת השקעות בסקטור היצרני, תשתית, תיירות ופיתוח מתקני ספורט על בסיס שיתוף פעולה פרטי ציבורי.

לפרטים נוספים על הפורום ותנאי השתתפות בפעילות - לחץ כאן

למידע נוסף בתחום זה