סין: הזמנה להצטרף למשלחת ראש הממשלה לסין, 20-21.3.17

ראש הממשלה מר בנימין נתניהו, יקיים ביקור ממלכתי בסין לציון 25 שנים ליחסים הדיפלומטיים בין המדינות, בין התאריכים 20 עד 21 במרץ 2017.

אנו מתכבדים להזמין מנכ"לים וראשי חברות מקרב חברי הלשכה, לקחת חלק במשלחת העסקית שתתלווה לביקור.

ביקור ראש הממשלה חשוב לחיזוק והעמקה של שיתופי הפעולה והתשתית שנבנו בביקורו הראשון בסין במאי 2013, כשהמטרה בביקור זה הינה הגדלה משמעותית של היקף הסחר בין ישראל לסין.

תוכנית הביקור והמלצה לבתי מלון יועברו לנרשמים בהמשך.

הטיסות תבוצענה באופן עצמאי בטיסות מסחריות.

 

מפאת קוצר הזמן ומספר מקומות מוגבל, מבקש מכון היצוא המארגן את המשלחת, להירשם בהקדם האפשרי, ולא יאוחר מיום רביעי 8 במרץ.

המעוניינים לקחת חלק מתבקשים למלא את טופס הרישום שלהלן.

*
*
*
*
*
*
*
למידע נוסף בתחום זה