עדכון שכר מינימום החל מיום 1 באוקטובר 2012

עדכון שכר מינימום  החל מיום 1 באוקטובר 2012 

כזכור ביום 15.6.2011 פורסם ברשומות חוק שכר מינימום (העלאת סכומי שכר מינימום - הוראת שעה), התשע"א –  2011  (להלן":הוראת שעה"). 
  
לפי הוראת השעה,  החל מיום  1 באוקטובר 2012   יועלה שכר המינימום מ- 4,100 ₪ לחודש ל- 4,300 ₪. בהתאמה, גדל גם שכר המינימום לשעה, שיעמוד על 23.12 ש"ח. 
  
המדובר בשלב האחרון של הוראת השעה המיוחדת  בדבר עדכון שכר המינימום.   

עדכון השכר ע"פ הוראת השעה יחול על כלל העובדים במשק המשתכרים שכר מינימום. 
בטבלה שלהלן, פירוט שכר המינימום, לחודש, יום ושעה.  


שכר מינימום למבוגר 
החל מ - 1 אוקטובר 2012


חודש 
186 שעות לחודש 
(עד 43 שעות שבועיות) 
 

שעה 
  
 

יומי    (6 ימים בשבוע)

יומי  (5 ימים בשבוע)

ובלבד שהשכר לא יפחת משכר המינימום אילו חושב על בסיס שכר לשעה.

4300 ₪

23.12 ₪

172 ₪

201.56 ₪


שכר המינימום לנוער 
עד גיל 16 - 3010 ₪ (70%). 
עד גיל 17- 3225 ₪(75%). 
עד גיל 18- 3,569 ₪ (83%). 

למידע נוסף בתחום זה