ארכה לרישיונות ואישורי יבוא שתוקפם יפוג בתאריך 31 בדצמבר 2018

בהמשך לפנייתנו למשרד התחבורה בבקשה לאשר ארכה לרישיונות יבוא קיימים לצמ"ה ומלגזות, מצ"ב אישור משרד התחבורה כפי שנשלח להנהלת המכס לטובת עדכון בתי המכס, לעניין ארכה של רישיונות יבוא 2018 עד ליום 31.1.2019.

למידע נוסף בתחום זה