דרישות חובה ודרישות רישום לצמ"ה ומלגזות הרמה לשנה הקלנדארית 2019

להלן קישור לאתר משרד התחבורה, בו פורסמו דרישות החובה לצמ"ה ומלגזות לשנת 2019

למידע נוסף בתחום זה