מודעה: רון חולדאי, כך לא נוהג שליח ציבור! העיר תל אביב ביתרה של כ-3 מיליארד שקל ואתה ממשיך להעלות את מס הארנונה לעסקים

ron.JPG
למידע נוסף בתחום זה