העלאת מיסים לבעלי עסקים - עו"ד אוריאל לין

אדוני רוה"מ, כיצד בכוונתך לפעול להורדת נטל המיסוי בישראל, נוכח התנגדותך המוצהרת להעלאת מיסים, והצמצום שחל בפועל בגירעון עד כדי עודף תקציבי של 12 מיליארד ₪?
למידע נוסף בתחום זה