Cars 2018

בכירי ענף הרכב והתחבורה, יחד עם עשרות אנשי ונשות עסקים, התאספו גם השנה לוועידת הרכב השנתית באילת.

רוצים לראות מי היה שם?

קרדיט צילום: יוד צילומים